A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

agenda » vooruitblik16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg - 15 oktober 2019


Op dinsdag 15 oktober 2019 vindt het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats in het Kursaal in Oostende. Dit congres heeft als doel om iedereen die palliatieve zorg een warm hart toedraagt samen te brengen en in te lichten over nieuwe inzichten en praktijken met betrekking tot palliatieve zorg. Dit jaar staat het congres in het teken van gevoelens in de laatste levensfase en draagt het de titel: 'Boven water'. Zes experts werpen hun licht op het thema en vertellen over hun ervaring met geluk, angst, durf, verwachting, autonomie en toewijding in de laatste levensfase en leren hoe zorgverleners met deze gevoelens kunnen omgaan. 

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging.
Inschrijven kan van 1 mei tot en met 15 september 2019 via het WebPlatform FPZV.
Early birds die inschrijven van 1 mei tot en met 30 juni betalen een deelnemersbijdrage van 75 euro pp.
Late owls die inschrijven van 1 juli tot en met 15 september betalen een deelnemersbijdrage van 85 euro pp.

Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg - 21 en 22 november 2019

De Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg bieden de mogelijkheid aan onderzoekers om hun wetenschappelijk onderzoek bekend te maken en aan zorgverleners om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen in de sector. Dit jaar staan de dagen in het teken van de titel 'verdiepen, verbreden en verbinden'.

Bekijk voor meer informatie de uitnodiging
Abstract indienen kan via de website: www.wetenschapsdagenpz.eu (tot 30 juni)
Inschrijven kan via de webste: www.wetenschapsdagenpz.eu (vanaf 1 mei)