A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

organisatie » vergadermatrix


Er zijn momenteel een 23-tal overleggroepen bij ons actief.


gebruikte terminologie:

vergadermatrix: biedt een overzicht van de vergadermomenten van de overleggroepen

overleggroep: algemene term voor de diverse overlegstructuren.

platform netwerkcoördinatoren: brengt de coördinatoren van de netwerken palliatieve zorg samen en is een voorkeursgesprekspartner.

stuurgroep: coördineert en stuurt de werkzaamheden rond een bepaald thema en kan daarnaast beleidsvoorbereidende adviezen verstrekken.

werkgroep: is samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, een doelgroep.

projectgroep: houdt zich bezig met een welomschreven opdracht en heeft bijgevolg een tijdelijk karakter.

Wegens de coronacrisis vinden de meeste vergaderingen online plaats, ook als dit op de vergadermatrix anders vermeld staat.


De vergadermatrix 2021 vind je hier(versie 3 mei 2021)

De vergadermatrixen van de voorbije jaren vind je hier: 2020 20192018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012