A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Kwaliteitsmonitoring en -verbetering in de gespecialiseerde palliatieve zorg

Systematisch monitoren en verbeteren van kwaliteit binnen je team!

Zowel de palliatieve eenheden en palliatieve supportteams in ziekenhuizen als de multidisciplinaire begeleidingsequipes thuis kunnen gebruik maken van de set kwaliteitsindicatoren om intern hun zorg te evalueren en verbeteren waar nodig. De ondersteuning en opvolging van de kwaliteitsindicatoren is overgedragen van de Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB en UGent) naar onze organisatie. Hier vinden jullie de meest recente informatie en werkdocumenten terug.

 

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Een kwaliteitsindicator is een meetbaar aspect van de zorg dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Kwaliteitsindicatoren kunnen de structuur, het proces of de uitkomsten van zorg bekijken.

De kwaliteitsindicatorenset voor palliatieve zorg, ontwikkeld door Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, bevat 36 indicatoren betreffende het proces van de palliatieve zorgverlening en de uitkomsten van de zorg.

Procesindicatoren beschrijven de kenmerken van het proces van zorgverstrekking op zich (bijvoorbeeld de mate waarin symptomen worden geëvalueerd of de mate waarin pijn wordt bestreden).

Uitkomstindicatoren beschrijven de uitkomst van de zorg voor de patiënt of de naaste (bijvoorbeeld de mate waarin patiënten vrij waren van matige tot ernstige pijn).

 

Wat is het nut van kwaliteitsindicatoren?

De set kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg is bedoeld om informatie te leveren aan palliatieve zorgaanbieders zodat zij kunnen nagaan welke aspecten van de zorg verbeterd kunnen worden. Zo is het mogelijk om na te gaan of de kwaliteit verbetert over de tijd. Wanneer een zorgvoorziening regelmatig de kwaliteit van zorg meet (bijvoorbeeld om de zes maanden) kan ze veranderingen in de zorg evalueren. Daarnaast is het mogelijk om de kwaliteit van zorg te vergelijken tussen verschillende zorgvoorzieningen onderling (bijvoorbeeld tussen twee palliatieve supportteams of tussen een palliatief supportteam en een palliatieve zorgeenheid).

 

Wat zijn de streefnormen?

De berekende indicatoren worden bezorgd aan de dienst die de meting heeft uitgevoerd. Op die manier wordt verbeterinformatie verschaft. Aangezien het werken met kwaliteitsindicatoren relatief nieuw is in de palliatieve zorg, zijn er nog geen streefnormen geformuleerd. De dienst kan zelf bepalen welke scores ze nastreeft en (bij herhaalde metingen) welke verbeteringen in scores ze wil zien.

 

Hoe werd de kwaliteitsindicatorenset samengesteld?

Voor de ontwikkeling zijn verschillende projectfasen doorlopen met onder meer een systematische literatuurstudie van bestaande relevante indicatorensets in binnen- en buitenland, verschillende expertraadplegingen (waarbij zowel professionele zorgverstrekkers, mantelzorgers als patiëntenorganisaties waren betrokken) en een teststudie in diverse Vlaamse palliatieve zorgdiensten (palliatieve supportteams, MBE's en palliatieve zorgeenheden) waarbij het gebruik van de indicatoren en de procedure een eerste keer werden uitgetest.

 

Wat met de vertrouwelijkheid van de gegevens?

Alle gegevens die aan de hand van de vragenlijsten verzameld worden, worden anoniem verwerkt. Op geen enkel moment zal iemand buiten de organisatie de namen van patiënten, naasten en hulpverleners die de vragenlijsten invullen, te zien krijgen. Om deze anonimiteit te garanderen, wordt er gewerkt met een unieke nummering. Diegenen die de vragenlijsten verwerken, krijgen enkel deze nummers te zien en weten zo, op anonieme wijze, wie er al dan niet meegewerkt heeft aan het onderzoek.

 

Hoe worden de gegevens verwerkt en teruggekoppeld?

Na afloop van de dataverzameling worden de data door ons ingevoerd en verwerkt. Deze data worden naar elke dienst, die gebruik maakt van de indicatoren, afzonderlijk teruggekoppeld. Die dienst kan dan zelf de data interpreteren en gebruiken voor het verbeteren van de zorg.

 

Procedure voor de afname van de indicatoren

Nog vragen?

Met bijkomende vragen kan je terecht bij onze stafmedewerker Kathleen Leemans, via het e-mailadres kathleen.leemans@palliatief.be of via het telefoonnummer 02 255 30 45.

 

Handleidingen en documenten


Handleiding voor hulpverleners van de multidisciplinaire begeleidingsequipe 

Handleiding
Handleiding e-Dossier
Handleiding e-Dossier invullen vragenlijsten
Indicatorenfiches

Handleiding voor hulpverleners van palliatieve supportteams in ziekenhuizen

Brief patiënt
Brief nabestaande
Brief medewerker
Checklist digitaal
Checklist manueel
Handleiding
Indicatorenfiches
Toestemmingsformulier
Vragenlijst patiënten minimale set
Vragenlijst nabestaanden minimale set
Vragenlijst hulpverleners VO minimale set
Vragenlijst hulpverleners NO minimale set

Handleiding voor hulpverleners van palliatieve zorgeenheden

Brief patiënt
Brief nabestaande
Brief medewerker
Checklist digitaal
Checklist manueel
Handleiding
Indicatorenfiches
Toestemmingsformulier
Vragenlijst patiënten minimale set
Vragenlijst nabestaanden minimale set
Vragelijst hulpverleners VO minimale set
Vragenlijst hulpverleners NO minimale set