A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

links

Voor de links naar de netwerken palliatieve zorg, ga naar de rubriek netwerken in het menu.

ook dit zijn websites van de Federatie

 
vroegtijdige planning van je zorg www.delaatstereis.be
kinderen en jongeren geconfronteerd met palliatieve zorg www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be
richtlijnen palliatieve zorg www.pallialine.be
   

andere websites

 
zusterorganisaties  
Fédération Bruxelloise de Soins Palliatifs et Continus http://www.fbsp-bfpz.org/
Fédération Wallonne des Soins Palliatifs www.soinspalliatifs.be
Pluralistische Vereniging voor Palliatieve Zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest www.palliabru.be
   
Belgische organisaties  
LEIF (Levenseinde InformatieForum)  www.leif.be
RWS (Recht op Waardig Sterven) www.rws.be 
RIZIV www.riziv.fgov.be
Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk www.vrijwilligerswerk.be
Kankercentrum www.e-cancer.be
   
steunende organisaties  
Stichting tegen Kanker www.kanker.be
Kom op tegen Kanker www.komoptegenkanker.be
   
buitenlandse organisaties  
Leerhuizen palliatieve zorg (Nederland) www.leerhuizenpalliatievezorg.nl
Agora: Ondersteuningspunt palliatieve terminale zorg (Nederland) www.palliatief.nl
EAPC: European Association of Palliative Care www.eapcnet.eu
   
   
Vonkel ... een luisterend huis www.vonkeleenluisterendhuis.be
MIJN WENSEN voor mijn gezondheidszorg. Leidraad bij vroegtijdige zorgplanning © www.palliatief.be/mijnwensen