A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

netwerken » wat is een netwerk palliatieve zorg

Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie en heeft als doel de uitbouw van de palliatieve zorg in een regio te ondersteunen. In 1995 en ‘96 werden in Vlaanderen 15 netwerken palliatieve zorg in het leven geroepen waarvan de erkenning en subsidiëring geregeld worden in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1995 (Belgisch Staatsblad 18/08/1995) en in het Koninklijk Besluit van 19 juni 1997 (BS 28/06/1997). Klik hier voor de rubriek wetgeving.
 
Een netwerk heeft de volgende wettelijke opdrachten:
-          Informeren van het brede publiek over de mogelijkheden en het aanbod van palliatieve zorg in de regio.
-          Samenwerken met verschillende partners in de regio en de samenwerking tussen deze partners bevorderen. Het gaat om organisaties  van eerstelijnszorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige, maatschappelijk werker, verzorgende, kinesitherapeut …), woonzorgcentra, ziekenhuizen, palliatieve zorgeenheden, voorzieningen voor personen met een beperking, specifieke zorgorganisaties voor vrijwilligers, families en mantelzorgers.
-          Vormen, trainen en opleiden van de zorgverleners.
-          Helpen organiseren en ondersteunen van vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.
-          Verzamelen van cijfergegevens over de geboden palliatieve zorgverlening in de regio.
 
De overheid financiert in belangrijke mate de werking van een netwerk palliatieve zorg maar stelt tevens een aantal voorwaarden:
-          Elke gemeente in Vlaanderen werd ingedeeld in het werkingsgebied van een van de 15 Vlaamse netwerken zodat de netwerkstructuur het volledige grondgebied van Vlaanderen dekt. Per regionaal afgebakende zone wordt 1 netwerk palliatieve zorg erkend en gesubsidieerd.
-          In de organisatiestructuur streeft een netwerk palliatieve zorg naar een evenwichtige vertegenwoordiging van intra- en extramurale voorzieningen en van alle betrokken functies die in palliatieve zorg actief zijn.
-          Elk netwerk palliatieve zorg dient een samenwerking met een palliatieve thuiszorgequipe (ook MBE of multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging) uit te bouwen. Deze palliatieve thuiszorgequipe ondersteunt de palliatieve zorg aan patiënten in hun thuismilieu.
Klik hier voor een overzicht van de palliatieve thuiszorgequipes.
Zoek hier de palliatieve thuiszorgequipe bij jou in de buurt (op basis van gemeente of postnummer).
 
Klik hier voor een overzicht van de netwerken palliatieve zorg.
Zoek hier het netwerk palliatieve zorg bij jou in de buurt (op basis van gemeente of postnummer).