A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

vorming training opleiding » bijzondere beroepsbekwaamheid

Op 22 augustus 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 8 juli 2013 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

In het eerste gedeelte van deze pagina krijgt u de mogelijkheid verder te klikken naar een aparte pagina vraag & antwoord met betrekking tot de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

In het tweede gedeelte vindt u een overzicht van belangrijke regelgeving inzake de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg. Bij het doornemen van de antwoorden op de pagina vraag & antwoord zal u trouwens regelmatig naar deze regelgevingen worden verwezen.

vraag & antwoord

Klik door naar de aparte webpagina met heel wat informatie die werd ingedeeld in verschillende rubrieken: diploma & cumul van titels/bijzondere beroepsbekwaamheden, opleiding, zorgsettings en zorgprogramma's, procedure, premie, algemeen en dwingende regelgeving. Deze pagina wordt dynamisch beheerd en zal frequent worden uitgebreid, aangepast en gecorrigeerd indien nodig.

Mocht de aangeboden informatie ontoereikend zijn of indien u nog bijkomende vragen heeft, kan u op deze pagina doorklikken om een vraag te formuleren. Daartoe vult u naam, voornaam en e-mailadres in en stelt vervolgens uw vraag. Na een klik op verzenden ziet u een bevestiging op het scherm en ontvangt u tevens nog een bevestiging op uw e-mailadres. We zullen u zo snel als mogelijk een antwoord bezorgen. Aarzel niet ons te contacteren, mogelijks leidt uw vraag of opmerking tot aanpassing van de pagina vraag & antwoord.

Ook het FOD biedt een document aan met antwoorden op veelgestelde vragen in het kader van bijzondere beroepstitel en bijzondere beroepsbekwaamheid voor wat betreft tewerkgestelden in het ziekenhuis.  Klik hier voor dit document.

regelgeving

Ministerieel besluit van 8 juli 2013 (Belgisch Staatsblad 22/08/2013) tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

Schema (auteur: P. Van Opstal) m.b.t. verkrijgen en behouden van de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg.

Koninklijk besluit van 28 december 2011 (Belgisch Staatsblad 30/12/2011) betreffende de uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in bepaalde federale gezondheidssectoren, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en ongemakkelijke prestaties. Door dit KB wordt het koninklijk besluit van 22 juni 2010 (Belgisch Staatsblad 7/07/2010) betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties ingetrokken.

Koninklijk besluit van 18 april 2013 (Belgisch Staatsblad 29/05/2013) betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de verpleegkundigen ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen, en de registratieprocedure als zorgkundige. Door dit KB wordt het koninklijk besluit van 21 april 2007 (Belgisch Staatsblad 8/06/2007) tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij beoefenaars van de verpleegkunde ertoe gemachtigd worden een bijzondere beroepstitel te dragen of zich op een bijzondere beroepsbekwaamheid te beroepen opgeheven.

Koninklijk besluit van 25 september 2014 (Belgisch Staatsblad 23/10/2014) betreffende uitvoering van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep, in de thuisverpleging, wat betreft de premies voor de titels en bijzondere beroepsbekwaamheden.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 (Belgisch Staatsblad 11/02/2016, p. 10926 = p. 24 tot 28 van deze pdf) betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige. Door dit besluit werden de respectievelijke procedurebesluiten herschreven, met name de omzetting van de federale "Koninklijke Besluiten" naar "Besluiten van de Vlaamse Regering". De Vlaamse Regering keurde de respectievelijke besluiten definitief goed op 15 januari 2016. Deze procedurebesluiten hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2016. De erkenningsprocedure gebeurt vanaf 1 januari 2016 volgens de regels van deze procedurebesluiten.