A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

vorming training opleiding » aanbod netwerken

Het opleidingsaanbod van de netwerken richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings.
Een overzicht van het volledig opleidingsaanbod van de netwerken bevindt zich onderaan deze webpagina.


Alle netwerken bieden een basis of kernopleiding palliatieve zorg aan:

(al dan niet in samenwerking met een hogeschool)

doelgroep
Hulpverleners uit alle disciplines. Deze basisopleiding wordt in het merendeel van de netwerken interdisciplinair georganiseerd.

aantal uren/dagen
De opleiding omvat 5 tot 7 dagen met een minimum van 32 uren.

inhoudelijk
Het inhoudelijk programma is gelijklopend in de verschillende netwerken, volgende themas komen aan bod : filosofie en basisprincipes van palliatieve zorg, verkenning van het palliatief landschap, pijn- & symptoomcontrole, persoonsgerichte zorg, emotionele zorg, spirituele zorg, ethische en juridische aspecten, communicatie en vroegtijdige zorgplanning, medisch begeleid sterven, rouw- en verlieservaring en zorg voor de zorgenden.

methodiek
Er wordt vooral gewerkt via informatie-overdracht, interactie, groepswerk, ervaringsoefeningen en reflectie. 

doorstroming
Na het behalen van een basis- of kernopleiding kan men doorstromen naar een referentenopleiding of postgraduaatopleiding.
Het opleidingsaanbod van de netwerken spitst zich vooral toe op A (basis) en B (gevorderde) competenties en richt zich naar zorgverstrekkers werkzaam op algemene verpleegafdelingen en palliatief deskundigen in palliatieve settings. Enkele netwerken bieden een referenteopleiding palliatieve zorg aan:

(al dan niet i.s.m. een hogeschool of vormingscentrum)

doelgroep
De referentenopleiding is voornamelijk gericht naar zorgverstrekkers in Woon- en Zorgcentra. Sommige referentenopleidingen zijn ook toegankelijk voor zorgverstrekkers uit ziekenhuizen of thuiszorg of andere zorginstellingen. Genteresseerden dienen vooraf een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd te hebben.

aantal uren/dagen
De referentenopleiding omvat minimum 10 dagen gespreid over minimum 1 jaar, al dan niet aangevuld met een stage van 40 uur. Voor het beindigen van de opleiding wordt een eindwerk of integratieopdracht gevraagd.

inhoudelijk
De klemtoon van de referentenopleidingen is verschillend. Dit biedt de mogelijkheid om af te stemmen op de individuele behoeften van het individu en/of de organisatie.

methodiek
In de referentenopleiding worden verschillende methodieken aangewend; zoals informatie-overdracht, interactie en groepswerk, reflectie en training van vaardigheden.

doorstroming
Na het behalen van een referentenopleiding palliatieve zorg kan je doorstromen naar een postgraduaatopleiding palliatieve zorg.
Voor het opleidingsaanbod van de netwerken verwijzen we naar onderstaande links:

provincie West-Vlaanderen www.pzwvl.be
netwerk palliatieve zorg Westhoek-Oostende http://www.palliatieve.be/agenda/125374
heidehuis - palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen http://www.heidehuis.be/agenda/125374
palliatief netwerk De Mantel http://www.demantel.net/agenda/125374
netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen http://www.palnet.be
provincie Oost-Vlaanderen www.palliatieve.org
netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo http://genteeklo.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Zuid-Oost-Vlaanderen - Het Leven Helpen http://zovl.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Waasland http://waasland.palliatieve.org/opleiding
netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove http://adn.palliatieve.org/opleiding

provincie Vlaams-Brabant
forum palliatieve zorg - netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde http://forumpalliatievezorg.be/vorming
palliatief netwerk arrondissement Leuven (PANAL) http://www.panal.be/vormingen/

provincie Antwerpen
palliatief netwerk Mechelen http://www.palliatief-netwerk-mechelen.be/index.php?/agenda/agenda/
palliatieve hulpverlening Antwerpen https://www.pha.be/site/site.asp?id=8
netwerk palliatieve zorg Noorderkempen http://www.npzn.be/Vormingen.htm
palliatief netwerk arrondissement Turnhout http://www.pnat.be/vorming
provincie Limburg  
netwerk palliatieve zorg Limburg http://www.npzl.be/nl/vorming