A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

Patiëntenbrieven 

Bent u patiënt en/of naaste en op zoek naar toegankelijke en betrouwbare informatie over verschijnselen en aandoeningen in de palliatieve fase? 

Hier vinden jullie een overzicht terug van een reeks patiëntenbrieven die door ons werden ontwikkeld met als bedoeling om op een laagdrempelige manier informatie te verschaffen aan patiënten en naasten nadat zij door hun arts werden ingelicht over verschijnselen en aandoeningen in de palliatieve fase.

Delirium
Palliatieve sedatie
Maligne obstructie
Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase
Hypercalciemie
Hik
Dyspnoe
Hoesten
Koorts
Misselijkheid en braken