A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

info & steun » vroegtijdige zorgplanning

Wat is vroegtijdige zorgplanning?

Vroegtijdige zorgplanning is: nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je wenst in het geval je ernstig ziek wordt. 'Vroegtijdig' betekent dat je dat doet voordat het echt nodig is. Dat is niet iets dat we spontaan doen wanneer we gezond zijn maar het is wel iets dat desondanks belangrijk is. Want als je ongeneeslijk ziek wordt en het moeilijk wordt om je eigen wil kenbaar te maken en/of om je eigen beslissingen te nemen, dan wordt je afhankelijk van je naasten en je zorgverleners. Omdat zij in jouw plaats beslissingen moeten nemen, is het aangewezen dat zij op de hoogte zijn van je wensen over de zorg aan het levenseinde. Op deze manier kan je toch nog inspraak hebben wanneer het je niet meer lukt om het te zeggen. 

Wat is een vertegenwoordiger?

De vertegenwoordiger staat als het ware in jouw schoenen. Hij/zij treedt op in jouw naam wanneer je wilsonbekwaam bent en wanneer je niet meer in staat bent om je wil te vormen of uit te drukken. Je kiest zelf welke (meerderjarige) persoon je aanduidt als jouw vertegenwoordiger. Je mag wel maar één persoon (tegelijk) aanduiden en let er best op dat er geen belangenvermenging kan ontstaan. Als je niemand hebt aangeduid, bepaalt de wet op de patiëntenrechten in welke volgorde jouw familieleden als vertegenwoordiger kunnen optreden: partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer of zus. Als je geen familie hebt of als je geen familie hebt die in staat en/of bereid is om de taak op zich te nemen, duidt de vrederechter een bewindvoerder aan. Als er niemand is of als er verschillende vertegenwoordigers zijn die niet tot een overeenkomst kunnen komen, beslist de arts in samenspraak met het zorgteam.

 

Wat is een vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon is je steun en toeverlaat. Hij/zij staat je bij in de laatste levensfase en oefent samen met jou bepaalde rechten uit. Deze persoon heeft echter geen juridische bevoegdheid. Jij blijft diegene die je eigen rechten uitoefent. Je kiest zelf welke persoon je aanduidt als jouw vertrouwenspersoon.

 

Wat kan er je helpen bij vroegtijdige zorgplanning?

Praten en nadenken over toekomstige zorg is geen gemakkelijke klus. Hoe moet je je dat proces voorstellen? Hoe begin je er aan? Deze vragen kunnen je hierbij alvast helpen:

Het is niet enkel nuttig om te spreken over hoe je de zorg in de laatste levensfase ziet, maar ook om dit vast te leggen of neer te schrijven. Dat kan je doen aan de hand van een ‘wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’: een schriftelijke verklaring die aangeeft welke zorg en behandeling je wel en niet meer wenst in de laatste levensfase en die je kan gebruiken op het moment dat je niet meer in staat bent om je wil te uiten.

Op zoek naar meer informatie over vroegtijdige zorgplanning?

Wij bieden verschillende brochures aan waarin we uitgebreid en diep ingaan op wat vroegtijdige zorgplanning inhoudt en welke hulpmiddelen hierbij kunnen worden gebruikt.

-        Doe via dit e-mailadres een aanvraag voor de dvd: (zal ik je leren) hoe te sterven? (2009)

-        Download hier de brochure: Het levenseinde teruggeven aan de mensen. Over de vroegtijdige planning van zorg.

-        Download hier de brochure: Ook de laatste reis wil je samen bespreken. Over vroegtijdige planning van je zorg.

-        Bekijk de website: www.delaatstereis.be voor meer uitleg en tips voor zorgvragers.

-        Bekijk de website van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest) voor een (gratis) e-cursus over vroegtijdige zorgplanning.

-        Bekijk de website: www.pallialine.be voor een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning die advies biedt aan artsen en verpleegkundigen door wetenschappelijke      kennis te koppelen aan de ruime praktijkervaring van zorgverleners uit verschillende disciplines.