A | A | A

HOME   |   WORD LID   |   CONTACT
print deze pagina

info & steun » wilsverklaring

Wat is een wilsverklaring?

Het is niet enkel nuttig om te spreken over hoe je de zorg in de laatste levensfase ziet, maar ook om dit vast te leggen of neer te schrijven. Dat kan je doen aan de hand van een ‘wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’: een schriftelijke verklaring die aangeeft welke zorg en behandeling je wel en niet meer wenst in de laatste levensfase en die je kan gebruiken op het moment dat je niet meer in staat bent om je wil te uiten. Zolang je je wil nog kan uiten, heb je geen wilsverklaring nodig. Een zorgverlener moet immers altijd eerst je toestemming vragen voor hij/zij een onderzoek en/of behandeling opstart. Het grote voordeel van een wilsverklaring is dat jouw mening opgeschreven staat en dat jouw vertegenwoordiger jouw beslissingen kan nemen wanneer je dat zelf niet meer kan.

 

Welke soorten wilsverklaringen zijn er?

Je hebt 2 soorten wilsverklaringen: de negatieve en de positieve wilsverklaring.

 

Hoe ga je aan de slag met een wilsverklaring?Welke documenten heb je nodig?

Er zijn twee versies van de ‘wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’.

1. De papieren versie: kan je enkel openen en afprinten en dien je daarna manueel in te vullen.


2. De digitale versie: kan je openen, op de computer invullen en opslaan en daarna afprinten.

3. Speciale versie voor religieuzen: er bestaat ook een ‘wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’ voor religieuzen.

Wilsverklaring inzake euthanasie: onbeperkt geldig in de tijd sinds 2 april 2020.

Met de wilsverklaring euthanasie kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. In het verleden moest deze wilsverklaring om de vijf jaar vernieuwd worden om geldig te blijven. Vanaf 2 april 2020 blijft ze levenslang geldig en moet ze niet meer aangepast worden.

Deze nieuwe regelgeving geldt enkel voor wilsverklaringen die werden opgesteld na 2 april 2020. Wilsverklaringen die werden opgesteld vóór de aanpassing van de wet (voor 2 april 2020) vallen onder de oude regelgeving en moeten nog een laatste keer aangepast worden.

Onze ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’ is aangepast en in overeenstemming met de wetswijziging van 2 april 2020.